Kontakt

Snöröjning och sandning 0704529510
Plåt och montage 0704529510
021-rör 0739876892
Vafab 021-390658
Anticimex 075 2451000

Ordförande
Ann-Maria Wikström
Håkantorpsg. 33.
Tel. 070-474 16 12
annmaria.wikstrom@icloud.com

Vice ordförande
Roberth Breséus
Håkantorpsg. 71
Tel. 070-975 18 50
roberth.breseus@gmail.com

Kassör
Berit Lindblom
Håkantorpsg. 81
Tel 021-30 06 00
berit.lindblom@pwc.com

Sekreterare
Minna Rasimus
Håkantorpsg. 27
021-35 09 30
minnarasimus@hotmail.com

Vice sekr
Josefina Sköld
Håkantorpsg. 37
0793-040359
josefinaskold@gmail.com

Suppleant

Suppleant